მიმართულების ნიშნები
მამულის სიდიდის გამო შატო მუხრანში სტუმრებისათვის მიმართულების ნიშნებია დასმული.