ბათუმის დაისი
ზამთარში ბათუმშიც კი მზე უკვე 5 საათისკენ ზღვაში იძირება.