ლაგურიკა
ეკლესია-სალოცავი არის სოფელ ვიჩნაშის მიმდებარედ, მთის ფერდობზე, საიდანაც მოჩანს სვანეთის თოვლიანი მყინვარები.