უშგულის კოშკები
უშგულს, ისევე როგორც მთლიან ზემო-სვანეთს, თავისი სეზონები აქვს. ზაფხული აქ ძირითადად აგვისტოში ჩერდება, ფოტოში კი ასახულია მაისის მოწყენილი უშგული.