უშგულიდან ჩრდილოეთში
ფოტოზე მოჩანს კავკასიონის მთებისკენ მიმავალი გზა, საიდანაც სათავეს იღებს მდინარე "პატარა ენგური" ("ნალიმას ინგირი", ან "ჭიჭე ინგირი").