ლამარია
"ლამარიას" ეკლესია მდებარეობს უშგულის შემაღლებულ ადგილას, საიდანაც მოჩანს მთელი უშგული.