მტირალას ჩანჩქერი
ჩაქვისწყლის ჩანჩქერი, მტირალას ეროვნული პარკი.