შატო-მუხრანის ჭიშკარი
ტრანსპორტისათვის ჭიშკარი დაკეტილია და მამულში მხოლოდ სტუმრებს უშვებენ.