სასახლის წინა მხარე
სასახლეს შესასვლელი აღმოსავლეთის მხარეს აქვს, საიდანაც მოჩანს ფანტანი და ბაღი.